profile-img

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.

Jan Havlíček je veden na seznamu rozhodců na Rozhodčím soudu při Agrární komoře ČR a Hospodářské komoře ČR, Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC – Vienna International Arbitral Centre), Londýnského rozhodčího soudu (LCIA London Court of International Arbitration), Venice Chambers of Arbitration. Dále je členem těchto mezinárodních organizací International Chamber of Commerce Young Arbitration Forum, International Centre for Dispute Resolution Young & International (ICDR), the international division of the American Arbitration Association (AAA)

profile-img

Mgr. Ester Michlová Pohanková

Ester Michlová Pohanková se v rámci praxe zaměřuje zejména na rodinné právo, občanské právo zejména v oblasti vymáhání pohledávek a obchodní právo. občanské právo zejména v oblasti vymáhání pohledávek a obchodní právo.

Mgr. Michal Musil

Michal Musil se od roku 2011 věnuje advokacii. V rámci praxe se zaměřuje na občanské právo, zejména v oblasti vymáhání pohledávek a práv k nemovitostem, obchodní právo s důrazem na smluvní právo a právo obchodní společností, trestní právo a vnitrostátní rozhodčí řízení.

profile-img

Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Jan Neckář se v rámci praxe se věnuje zejména finančnímu právu se specializací na daňový proces, dále pak správnímu právu, občanskému právu a obchodnímu právu.