Advokátní kancelář nabízí svým klientům individuální servis v široké oblasti právních služeb a zaměřuje se na osobní jednání s klienty. Jenom tak jsme schopni uspokojit jejich potřeby. Na základě našich poznatků klienti nepotřebují pouze standardní zastoupení u soudu, nýbrž individuální přístup při řešení svých právních problémů.

Právo obchodních společností, zakládání společností, fúze a akvizice
Soudní, rozhodčí a správní řízení
Mezinárodní rozhodčí řízení a ochrana investic
Smluvní právo
Komplexní správa a řízení pohledávek
Finanční právo, daňový proces
Advokátní úschovy
Insolvence, konkurz a restrukturalizace
Nemovitosti a stavebnictví
Bankovnictví a finance
Veřejná správa
Ochrana průmyslového vlastnictví a ochrana osobních údajů
Ochrana hospodářské soutěže
Mezinárodní právo, právo EU
Trestní právo
Rodinné právo
Pracovní právo
Náhrada škody na zdraví
Privátní klientela